NME Schouwen-Duiveland heeft als belangrijkste doel de basisscholen in de gemeente Schouwen-Duiveland te ondersteunen bij natuuronderwijs door het aanbieden van leskisten, excursies en (veldwerk)materialen waarmee de lessen aantrekkelijk gemaakt worden.

 

Openingstijden

Het NME-centrum is iedere MAANDAG T/M VRIJDAG geopend van 09.00 tot 17.00 uur voor informatie over ons lesmateriaal, gastlessen en projecten. In de schoolvakanties is het NME Centrum gesloten.  

 

Reserveren lesmateriaal schooljaar 2021-2022

Lesmateriaal kan op deze website worden gereserveerd. Dit werkt heel praktisch omdat het materiaal kan worden geselecteerd op doelgroep, type en lesmethode. Bovendien ziet u meteen of een bepaalde leskist nog beschikbaar is. Voor een overzicht van het lesmateriaal en het reserveren van leskisten, lespakketten en (veldwerk-) materiaal ga naar het tabblad: uitleen.  Het is ook mogelijk om via de mail (ada.schreurs@nmesd.nl) leskisten aan te vragen. Elk jaar, vòòr de zomervakantie, ontvangen alle scholen een inschrijfformulier, waarmee ook lesmateriaal aangevraagd kan worden.

 

Contact school en NME Centrum

Voor het uitvoeren van excursies en veldwerk is het wenselijk dat de school natuurouders inschakelt. Op de meeste scholen is er een contactleerkracht NME. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de natuurouders, het NME Centrum en de andere leerkrachten op school. Wat is de rol van een contactleerkracht NME.

 

 

Jaarlijkse bijdrage basisscholen 

 

De basisscholen op Schouwen-duiveland betalen jaarlijks een bijdrage aan de Stichting Natuur- en Milieu Educatie om gebruik te maken van het aanbod. Deze bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van de leerlingentelling van het jaar daarvoor. Per cluster van 25 leerlingen wordt een vast bedrag berekend. De bijdrage wordt jaarlijks met 2% inflatiecorrectie verhoogd.

Aantal leerlingen Bijdrage 2018  Bijdrage 2019  Bijdrage 2020  Bijdrage 2021
       – 75 118,- 120,- 122,- 125,-
75   – 100 142,- 145,- 148,- 151,-
100 – 125 156,- 159,- 162,- 166,-
125 – 150 175,- 178,- 182,- 186,-
150 – 175 199,- 203,- 207,- 212,-
175 – 200 216,- 220,- 224,- 229,-
200 – 225 235,- 240,- 245,- 250,-
225 – 250 240,- 245,- 250,- 260,-