Het NME Centrum bereikt ook andere doelgroepen door het aanbieden van cursussen, het organiseren van excursies en het uitvoeren van activiteiten. Iedereen uit Schouwen-Duiveland die met natuur, milieu en duurzaamheid aan de slag wil en ondersteuning nodig heeft, kan bij ons terecht.

Natuurwerkdag

Elke eerste zaterdag van november vindt de Natuurwerkdag plaats. Jong en oud kan die dag werken aan het behoud en herstel van natuur en landschap. Het is eigenlijk een opknapbeurt van het landschap.

Op Schouwen wordt gewerkt op in het gebied: de Vroongronden bij Haamstede. Natuurliefhebbers gaan boompjes en struiken weghalen rond de poelen waar heikikkers in leven. Hierdoor krijgt de heikikker meer ruimte. Van de stammetjes en takken worden schuilhopen gemaakt waar wellicht ook de levendbarende hagedis gebruik van gaat maken. De poelen liggen bij het Vroonfietspad, in beschermd terrein van Staatsbosbeheer.

De heikikker is zeldzaam en kan wel wat hulp gebruiken. In Nederland zijn er eigenlijk maar twee populaties in de duinen bekend van de heikikker. Deze in het Vroongebied en een in de duinen van Texel.
De heikikker is tevens de ambassadeur van “Biodivers Schouwen-Duiveland”. De kleine geïsoleerde populatie van de heikikker op de Vroongronden staat symbool voor de extra zorg die we moeten besteden om de biodiversiteit die we hebben te behouden. De activiteiten voor de heikikker op de natuurwerkdag maken deel uit van het project Biodivers Schouwen-Duiveland.

Meer informatie op: http://www.natuurwerkdag.nl.