Het NME Centrum biedt ondersteuning aan het Voortgezet Onderwijs door het aanbieden van lesmateriaal en het organiseren van projecten die met natuur, milieu en duurzaamheid te maken hebben. Op aanvraag worden gastlessen gegeven.

 

 

Gastles ‘Vissen en vogels op reis door de Delta’.

Vanwege zijn geografische ligging is de Zeeuwse Delta een belangrijk gebied voor o.a. trekvogels en vissen. Hoe groot is het belang voor de flora en fauna in en rondom de Oosterschelde? Heeft het afsluiten van de zeearmen gevolgen voor de natuur? Of weegt het belang van de veiligheid zwaarder?

Gastdocent Rien Pronk gaat hierop in, tijdens zijn bezoek aan de klas. Met een power-point presentatie wordt de Oosterschelde van alle kanten belicht. Hij praat met de kinderen over alle ins en outs van mens en natuur in de Oosterschelde. Ook heeft hij in de loop der jaren veel aangespoeld materiaal verzameld om aan de leerlingen te laten zien.

De gastles duurt +/- 2 lesuren en is geschikt voor brugklassen.

Belangstelling? Neem contact op.

 

Afvalfietstocht

Wat houdt een afvalfietstocht in?

De afvalfietstocht is een jaarlijks terugkerend project voor leerlingen uit de tweede klassen van het Voortgezet Onderwijs.

Tijdens de afvalfietstocht bezoeken leerlingen uit de tweede klassen Mavo en Havo van de Pontes, in kleine groepjes, 3 bedrijven en/of winkels om te onderzoeken hoe zij met hun afval omgaan. Een bezoekje duurt ongeveer 20-40 minuten.

De leerlingen krijgen een opdrachtenboekje mee met bedrijfsgerichte vragen. Ze zijn vrij om ook andere vragen te stellen. Op school worden de opgedane ervaringen en resultaten verder verwerkt in een presentatie voor de andere leerlingen in de klas.

Elk jaar werken ruim 20 bedrijven en instellingen in Zierikzee mee aan deze afvalfietstocht. Een medewerker van het bedrijf ontvangt de leerlingen, geeft (eventueel) een rondleiding en beantwoordt vragen. De bedrijven hangen een poster op,  zodat de leerlingen ze weten te vinden.

Doel van de afvalfietstocht is de leerlingen een indruk te geven van de verschillende afvalstromen in onze maatschappij. Daarnaast verwerven ze kennis en inzicht in de problemen die de lokale afvalberg met zich meebrengt voor het milieu en de samenleving.

Verslag afvalfietstocht oktober 2018