Naast het uitlenen van lesmateriaal verzorgt het NME Centrum gastlessen over verschillende onderwerpen.

 

Gastles ‘Vissen en vogels op reis door de Delta’.

 

Vanwege zijn geografische ligging is de Zeeuwse Delta een belangrijk gebied voor o.a. trekvogels en vissen. Hoe groot is het belang voor de flora en fauna in en rondom de Oosterschelde? Heeft het afsluiten van de zeearmen gevolgen voor de natuur? Of weegt het belang van de veiligheid zwaarder?

Gastdocent Rien Pronk gaat hierop in, tijdens zijn bezoek aan de klas. Met een power-point presentatie wordt de Oosterschelde van alle kanten belicht. Hij praat met de kinderen over alle ins en outs van mens en natuur in de Oosterschelde. Ook heeft hij in de loop der jaren veel aangespoeld materiaal verzameld om aan de leerlingen te laten zien.

De gastles duurt 1,5 uur en is geschikt voor groep 7/8.

De gastles past als voorbereiding of als afsluiting bij de leskist “Natuur Rond de Oosterschelde”.

Interesse?  Neem contact op.

Zwerfafval

Gratis gastlessen Zwerfafval

In het kader van het project ‘Schoon Zeeland’ kunnen wij jaarlijks een aantal gratis gastlessen over zwerfafval aanbieden voor de groepen 5 en 6.

In twee gastlessen van elk een uur wordt het thema zwerfafval op een creatieve manier behandeld. Leerlingen leren wat de gevolgen van zwerfafval kunnen zijn. Ze ontdekken dat er waardevolle materialen in afval zitten en hoe je deze opnieuw kunt gebruiken.

Inhoud van de lessen

 Les 1  (duur: 1 uur)

De gastdocent leert de leerlingen over de gevolgen van zwerfafval en de problematiek van de ‘plastic soep’ in de oceaan. De leerlingen leren hoe dat beter kan.

Les 2  (duur: 1 uur)

De leerlingen ontwerpen en maken een werkstuk van afvalmateriaal, onder leiding van de gastdocent.

Les 3  (optioneel)

De hele klas houdt een opruimactie rondom de school of in het dorp, eventueel samen

met de dorpsbewoners.

Bij belangstelling voor een gastles kunt u contact opnemen.

De gastlessen zijn afgeleid van het succesvolle project De Kunst van Recyclen Zeeland. Ze zijn dus heel praktisch van opzet: de leerlingen gaan zelf aan de slag met experimenten en opdrachten. Al doende leren ze over de gevolgen van zwerfafval, hoe zwerfafval te beperken, de waardevolle bestanddelen ervan en over de recycle-mogelijkheden. De gastlessen worden gefinancierd vanuit Schoon Zeeland en zijn dus gratis.

Schoon Zeeland is een campagne van de NME-centra en de gemeenten voor een mooie, schone provincie. Op het strand en de dijken. In het dorp of de stad. Op het sportveld en bij evenementen. En in de omgeving van school en de kinderopvang. Zie www.schoonzeeland.nl.

Spinnen

Gastles spinnen voor groep 6/7/8.

Spinnen zijn om allerlei redenen interessante diertjes. Dankzij een IVN-gids die zich heeft verdiept in het onderwerp kunnen we gratis gastlessen over spinnen aanbieden. Ter voorbereiding of als aanvulling op de gastles kunt u bij ons de spinnenleskist reserveren.  In het spinnenkistje zit ook materiaal voor een spinnenexcursie.

Interesse? Neem contact op.

Na aanmelding nemen wij contact op met de gids om in overleg een datum vast te stellen.

Bijen

Bijenles van de imker voor groep 3/4

Jaarlijks bieden wij zes basisscholen de mogelijkheid voor een gratis bezoek van een imker in de klas in de maanden april en mei.

Wat is een honingbij? Wat doen al die bijtjes in een bijenkast? En waarom zijn bijen zo belangrijk? Tijdens de les vertelt een imker alles over bijen en het leven in een bijenvolk.

Het NME-centrum heeft de imkers van de bijenhoudersvereniging bereid gevonden om deze lessen te verzorgen. Zij doen dit met eigen materiaal en met lesmateriaal van het NME-centrum.

De imker vertelt niet alleen over zijn werk, maar laat de kinderen vooral veel zien, ruiken en voelen. Kunnen de leerlingen de koningin vinden? Welke bloemen vinden bijen lekker? Durven de kinderen ook te proeven van de honing?

Interesse? Neem contact op.

Na aanmelding wordt in overleg met de imker een datum afgesproken waarop de gastles zal plaatsvinden.