De Nationale Boomfeestdag wordt voortaan op de tweede woensdag van maart gevierd.

 

De laatste jaren hebben we door de verkiezingen vaak moeten schuiven met de datum, omdat op verkiezingsdagen burgemeesters en wethouders in de stemhokjes zitten en dus geen boom kunnen planten. Door het schuiven met de datum ontstond verwarring over wanneer de Boomfeestdag plaatsvond. In 2019 is er opnieuw reden om deze dag te verschuiven. Op woensdag 20 maart zijn namelijk de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen. Om deze reden vieren we Boomfeestdag 2019 een week eerder en wel op woensdag 13 maart. De verschuiving van de derde naar de tweede woensdag in maart is vanaf 2019 ook blijvend. Deze keuze is gemaakt om verwarring over en verschuiving van de datum van de Nationale Boomfeestdag te voorkomen, maar ook omdat het voorjaar steeds warmer wordt. Het vergroot daarmee de kans dat het aangeplante materiaal aanslaat. Houd in de toekomst rekening met de aangepaste datum.

 

 

Afwijkende datum op Schouwen-Duiveland

 

De Nationale Boomfeestdag 2019 valt samen met de biddag op woensdag 13 maart. Dan zijn de leerlingen van een  aantal scholen vrij. Om op Schouwen-Duiveland alle scholen de kans te geven om mee te doen wordt de Boomfeestdag hier op donderdag 14 maart gevierd.

Leerlingen van de hoogste groepen van alle basisscholen gaan ook dit jaar weer bomen planten, wilgen knotten, een wandeling met de boswachter maken, bezoek aan een fruitteler brengen of onderhoudswerkzaamheden doen. Het NME Centrum is samen met de Gemeente bezig om voor elke school een leuke activiteit op te zetten,  indien mogelijk, op een locatie in de buurt van de school.

 

 

Meer informatie is te lezen op: www.boomfeestdag.nl