De activiteiten op Boomfeestdag worden gecoördineerd door het NME Centrum, gefinancierd door de Gemeente Schouwen-Duiveland en vinden plaats in samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Zeeland en Boomkwekerij De Fruittuin.