De geplande informatie avond over tuinvogels op maandagavond 20 mei gaat niet door.

Helaas is er op dit moment te weinig belangstelling.

We zullen in het najaar wederom een informatie avond over tuinvogels houden.

Natuurouders en leerkrachten ontvangen hiervoor een uitnodiging. Verder zullen we dit te zijner tijd bekendmaken via onze website en facebook pagina.