Aanstaand weekend organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen kan meedoen aan dit landelijke onderzoek door een half uur de bijen in de tuin te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Er zijn bijna 360 bijensoorten. Ruim de helft  hiervan is bedreigd. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening. Bijen en andere insecten zorgen voor de bestuiving van gewassen. 80% Van onze eetbare gewassen is hiervan afhankelijk. We willen de bijen graag helpen. Daarvoor is meer informatie nodig. Zoals waar komen bijen voor en met hoeveel zijn ze.

 

Hoe kun je meedoen?

Meedoen aan de Bijentelling is eenvoudig.  Je hoeft geen of weinig  kennis van bijen te hebben. Eind april kunnen er zo’n twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen in de tuin vliegen. Er zijn verschillende hulpmiddelen om deze soorten te herkennnen:  een DEF Telformulier Nationale Bijentelling met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje.  Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kun je  ook direct de resultaten van je telling invoeren en kun je live de resultaten volgen.

 

Nederland Zoemt

Nederland Zoemt start met de Nationale Bijentelling een jaarlijks terugkerend onderzoek uitgevoerd door burgers.Wetenschappers krijgen daardoor inzicht in de trends van bijenpopulaties in tuinen op verschillende plekken in Nederland.

 

Nederland Zoemt wil er ook voor zorgen dat meer Nederlanders in actie komen voor de wilde bij. Dit kan al door een bijenhotel te plaatsen of meer bijvriendelijke bloemen te planten in de tuin of op het balkon.
IVN Natuureducatie heeft samen met Naturalis educatiemateriaal ontwikkeld rondom de wilde bij.

Dit lesmateriaal is gratis en te vinden bij: https://www.nederlandzoemt.nl/educatie/overzicht-educatiemateriaal/