Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te ondersteunen. Wij doen ook mee! We willen graag de allernieuwste leskist over groene energie aanschaffen, voor gebruik op alle basisscholen.
Stem op ons! Dat kan vanaf 27 september op Rabobank.nl/clubsupport. https://www.rabo-clubsupport.nl/oosterschelde/over-rabo-clubsupport

 

De leskist groene energie gaat over zon, wind en aardwarmte.

 

De lessen behandelen duurzame energie in 3 thema’s: zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Er gaan 6 groepen, elk met 1 kistje aan de slag:

• Twee groepen maken propellorbladen voor een windmolen die vervolgens de lampen moet laten branden. Maar waar zet je die windmolens neer?
• Twee groepen pompen met een handpomp aardwarmte naar de verwarming van het huis, waardoor de temperatuur stijgt. Maar is aardwarmte gratis?
• Twee groepen zetten zonnepanelen op het dak. Maar hoe schuin moeten ze op je dak staan? En als je dak niet op het zuiden ligt, wat dan?

Alle resultaten komen vervolgens samen, als elke groep haar bevindingen met de klas deelt.
De opdrachten zijn geschikt voor groep 7 en 8 basisonderwijs en brugklassen . Voor kinderen die eerst doen en dan pas denken, maar ook voor leerlingen die op het vwo aankoersen en iets meer abstractie aankunnen. Het is echt belevenisonderwijs. Door het doen komt de kennis bij de kinderen binnen. Dit zijn de lessen die bijblijven.