“Zeehonden in de Zeeuwse Delta” is de naam van de herziene leskist over zeehonden. De kist  is gevuld met mooi aanschouwelijk materiaal. In de overzichtelijk handleiding zitten leuke, leerzame opdrachten voor de leerlingen.

Willen uw leerlingen meer weten over de zeehonden in de Zeeuwse Delta? Vraag dan de gastles aan. Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) weet veel te vertellen over de zeehonden die in de Oosterschelde voorkomen en laat mooie materialen zien. De gastles kost € 25 per klas.

De eerste school die de vernieuwde leskist zeehonden aanvraagt krijgt een gratis gastles.

De gastles duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur. Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren (RTZ) vertelt over de zeehonden die in Nederland voorkomen m.n. in de Zeeuwse Delta. Daarnaast legt hij uit wat er gebeurt als er een huiler, een verzwakte zeehond of dode zeehond wordt gevonden. Hij laat verschillende materialen zien en de leerlingen mogen uiteraard vragen stellen.

Neem contact op om een gastles aan te vragen.