Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland

 

De Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland is opgericht op 13 februari 2003 en is gevestigd in Renesse. De Stichting NME Schouwen-Duiveland is verantwoordelijk voor het NME-Centrum Schouwen-Duiveland.

 

 

Doelstellingen van de Stichting NME Schouwen-Duiveland.

Het stimuleren van mensen en deze in staat stellen tot het nemen van verantwoordelijkheid voor natuur, milieu en landschap, en het maken van weloverwogen keuzes met betrekking tot de leefbaarheid en duurzaamheid van zowel de eigen leefomgeving als die in mondiaal perspectief.

 

 

Organisatie

 

 
Bestuur

Het bestuur van de Stichting NME Schouwen-Duiveland wordt gevormd door negen personen. De leden functioneren in het bestuur op persoonlijke titel met verschillende achtergronden.

Voorzitter:                    Ir. M. Buis, onafhankelijk

Secretaris:                    Mr. J. van Doorenmalen, onafhankelijk

Penningmeester:           J. Pantekoek, onafhankelijk

Leden:

  • Jeroen Manni, ZLTO
  • L. Verbiest, recreatie.
  • A. Zwetsloot natuurorganisaties
  •  A. Fluyt, basisonderwijs
  • Stella van Uffelen
  • Olivier Verwest, EWSD

 

Personele bezetting

Coördinator:                                                                J. Donkers (24 uur per week)

Projectmedewerker Schoon Zeeland en Educatie:    T. Bom (12 uur per week)

Projectmedewerker communicatie en marketing:      E. Titselaar (24 uur per week)

Jaarverslagen

De Stichting NME beschrijft haar activiteiten en ontwikkeling jaarlijks in een jaarverslag, met bijbehorende jaarrekening. Download deze documenten hier:

Jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016

Werkplan 2017

Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2017

Werkplan 2018

Jaarverslag 2018 

Jaarrekening 2018

Jaarverslag 2019

Werkplan 2020

Jaarverslag 2020

Werkplan 2021

Kamer van Koophandel

Stichting NME Schouwen-Duiveland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 22052148

 

ANBI-status

De Stichting NME is door de Nederlandse Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status maakt het voor donateurs fiscaal aantrekkelijk om de stichting te steunen. Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting NME  is: 8119. 20. 458

Volgens de ANBI-regels maakt de Stichting NME ook de hoofdlijnen van haar beleidsplan openbaar, evenals de uitgangspunten voor haar beloningsbeleid.

 

Beloningsbeleid Stichting Natuur- en Milieueducatie

Het bestuur van Stichting Natuur- en Milieueducatie staat een kostenbewuste aanpak voor. Het hanteert daarbij de volgende uitgangspunten voor het beloningsbeleid:

 • Bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
 • De stichting werkt met een kleine bezoldigde professionele staf. Met de 3 medewerkers zijn schriftelijk afspraken gemaakt over te besteden uren en over een niet-commercieel uurtarief. Alle afspraken met medewerkers worden door het bestuur vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd.
 • De stichting werkt met vrijwilligers die hiervoor een onkostenvergoeding ontvangen.

 

Renesse, juli 2017