Samenwerking NME-centra Zeeland
De samenwerkende NME-centra in Zeeland willen kinderen graag meenemen in het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Samen met natuurouders, vrijwilligers, natuurgidsen en gastdocenten laten we kinderen de geheimen van de natuur ontdekken. Via ons uitleensysteem hebben we een schat aan leskisten en materialen beschikbaar voor scholen, kinderopvangcentra en BSO’s. Bewapend met loeppotjes, verrekijkers en schepnetjes kunnen kinderen op expeditie op en om het schoolplein. Als samenwerkende NME-centra bereiden we provinviale acties samen voor en voeren we gezamenlijke projecten uit. Dit doen we niet allen op gebied van natuur maar ook op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en voedseleducatie. Grote begrippen die we in kleine stukjes hakken zodat het voor kinderen goed te behappen blijft. Dat doen we door gezamenlijk nieuwe praktische, concrete lesmaterialen en interactieve lessen te ontwikkelen. Maar zeker ook door kinderen zelf te laten onderzoeken en ontdekken. En door hen te betrekken bij de discussies rondom de duurzame uitdagingen waar we voor staan. Samen nadenken over de toekomst en onderzoeken welke rol we hier zelf in kunnen nemen.

Samenwerking NME en IVN Natuureducatie
De Zeeuwse NME-centra werken al sinds oudsher samen met IVN Natuureducatie. Logisch ook want we hebben allebei hetzelfde doel: kinderen verliefd laten worden op onze natuur. IVN is een landelijke organisatie met provinciale afdelingen. Terwijl de kracht van de NME-centra lokaal ligt. IVN werkt veel op projectbasis en zorgt met innovatieve projecten en sterke campagnes voor vergroening op en rond de scholen. Denk bijvoorbeeld aan het planten van een TIny Forests, aanleggen van groen schoolplein of een voedselbosje. Als NME-centra haken we graag aan bij deze campagnes met ons structurele NME-aanbod richting de scholen. Onze lesmaterialen komen tenslotte ook beter tot hun recht in een groene schoolomgeving. Zo vullen we elkaar goed aan en werken we vanuit verschillende invalshoeken aan hetzelfde doel.

Lessenbundel Zeeuwse natuur
Een van de samenwerkingsprojecten met IVN is de lessenbundel Zeeuwse Natuur. De Zeeuwse NME-centra ondersteunen dit project door materialen beschikbaar te stellen voor scholen.

Groene Meet Up
In 2021 organiseerden NME-centrum Schouwen-Duiveland en IVN Natuureducatie een gezamenlijke groene meet up. Tijdens dit event vertelden we scholen en andere geïnteresseerden over wat er allemaal komt kijken bij het realiseren van een groen schoolplein. En we inspireerden de deelnemers met mooie voorbeelden en tips en tricks. Er was veel interesse en we zijn aan het nadenken over hoe we dit een vervolg kunnen geven.

Meer informatie
Meer weten over IVN Natuureducatie, de Zeeuwse lessenbundel en het vergroenen van scholen? Kijk dan eens op: https://www.ivn.nl/groenerevolutiezeeland

MEC DE BEVELANDEN  – GOES
NME WALCHEREN  – OOSTKAPELLE
NATUUR&ZO – TERNEUZEN
IVN ZEELAND – GOES
Overige lokale partners waarmee wij regelmatig samenwerken
STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND
NATIONAAL PARK OOSTERSCHELDE
NATUURMONUMENTEN
STAATSBOSBEHEER

De Zeeuwse NME-centra

Klik op de regio om naar de desbetreffende
site te gaan.

De Zeeuwse NME-centra

IVNMEC de BevelandenNME Walcheren / Terra MarisNME Schouwen-DuivelandNME TholenNatuur & Zo