BOOMFEESTDAG

 

De Gemeente Schouwen-Duiveland nodigt alle basisscholen uit om mee te doen aan de jaarlijkse Boomfeestdag in maart. Naast het  planten van bomen vinden er ook andere activiteiten plaats zoals: wilgen knotten, wandeling met de boswachter, bezoek aan een fruitteler of onderhoudswerkzaamheden. De activiteiten zijn voor groep 8 of een combinatie met groep 6 en/of 7 en 8 en vinden, indien mogelijk, plaats op een locatie in de buurt van de school.

 

Boomfeestdag voortaan op de tweede woensdag van maart

 

De laatste jaren hebben we door de verkiezingen vaak moeten schuiven met de datum, omdat op verkiezingsdagen burgemeesters en wethouders in de stemhokjes zitten en dus geen boom kunnen planten. Door het schuiven met de datum ontstond verwarring over wanneer de Boomfeestdag plaatsvond. In 2019 is er opnieuw reden om deze dag te verschuiven. Op woensdag 20 maart zijn namelijk de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen. Om deze reden vieren we Boomfeestdag 2019 een week eerder en wel op woensdag 13 maart. De verschuiving van de derde naar de tweede woensdag in maart is vanaf 2019 ook blijvend. Deze keuze is gemaakt om verwarring over en verschuiving van de datum van de Nationale Boomfeestdag te voorkomen, maar ook omdat het voorjaar steeds warmer wordt. Het vergroot daarmee de kans dat het aangeplante materiaal aanslaat. Houd in de toekomst rekening met de aangepaste datum.

 

Afwijkende datum op Schouwen-Duiveland

 

Door het verschuiven van de datum van de Nationale Boomfeestdag, valt deze voortaan samen met de biddag. Dan zijn de leerlingen van een aantal scholen vrij. Om  alle scholen op Schouwen-Duiveland de kans te geven om mee te doen wordt de Boomfeestdag hier  in het vervolg op de tweede donderdag van maart gevierd.  Dat is de dag na de Nationale Boomfeestdag.Meer informatie is te lezen op: www.boomfeestdag.nl.

 

 

 

Lesmateriaal speciaal voor Boomfeestdag.

 

Het NME Centrum beschikt over een uitgebreid aanbod aan lespakketten en spellen voor in de klas. Dit lesmateriaal is speciaal voor Boomfeestdag samengesteld. Het kan worden ingezet als voorbereiding op een boomfeestdagactiviteit en is bij slecht weer, een goed alternatief voor een buitenactiviteit. Download hier een beschrijving van de lespakketten.

Wilt u een lespakket reserveren? Neem dan contact op.

Digitaal lesmateriaal Boomfeestdag. 

Er zijn verschillende opdrachtbladen voor groep 7/8 gratis te downloaden. Met een paar ouders/begeleiders zijn ze gemakkelijk uit te voeren tijdens Boomfeestdag. Elke omgeving met enkele bomen en/of struiken is al geschikt. Loeppotjes, zoekkaarten en andere benodigde materialen zijn te leen bij het NME Centrum.

Het Boomfeestdag opdrachtenblad bevat 7 opdrachten die in elke  schoolomgeving, waar enkele bomen of stuiken staan, gedaan kunnen worden.

De Bomen beleeftocht is meer gericht op het ‘beleven’ van bomen met alle zintuigen: ruiken, voelen, horen en kijken.