Groen verbindt 

Van Kinderboerderij de Punt naar Stadsboerderij de Punt.

De stadsboerderij wordt een groene ontmoetingspek, waar je van de natuur kunt genieten, spelen, werken, ervaringen uitwisselen, leren….

 

Wat is een stadsboerderij?

De stadsboerderij wordt een groene, natuurrijke ontmoetingsplaats waar mensen komen om te genieten, te werken, de natuur te beleven, te leren, ervaringen uit te wisselen en te experimenteren.
Op de stadsboerderij kunnen bezoekers praktische voorbeelden en informatie vinden over bv. klimaataanpassing in je tuin/ de wijk, voeding en gezondheid en over de natuur in de omgeving…
De boerderij met de dieren blijft natuurlijk gewoon te bezoeken!

 

Groen Verbindt

Het project om kinderboerderij De Punt om te vormen tot een stadsboerderij heet Groen Verbindt. Stichting Gors, kinderboerderij De Punt, Stichting Natuur- en Milieu educatie Schouwen-Duiveland ( NME), wijkraad Hart van Poort Ambacht, Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) en Zeeuwland werken, met steun van de gemeente Schouwen-Duiveland, in dit project samen om de stadsboerderij te realiseren. Dit is mogelijk dankzij een financiële bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Het centrum voor Natuur- en Milieueducatie is in maart 2019 verhuisd naar de stadsboerderij en zet vandaaruit haar werk voor scholen en inwoners voort.

We gaan met drie thema’s aan de slag:
Groen en klimaatbestendig

Samen maken we De Punt nog groener! En op de stadsboerderij zijn er straks goede voorbeelden te zien van hoe thuis en in de wijk eenvoudig de wateroverlast door hoosbuien te beperken is, aangevuld met workshops en andere activiteiten.

Groen en gezond eten uit de omgeving

Waar komt ons eten eigenlijk vandaan en hoe wordt het geteeld? Om kennis te maken met de typische gewassen (oude en nieuwe) van Schouwen-Duiveland krijgt de stadsboerderij een Zeeuwse moestuin. Na de aanleg volgen (kook)workshops en kennismaking met de nieuwe teelten, zoals zilte teelten en de wierboerderij.

Een groene omgeving

Rondom gelegen in natuurgebieden, is de stadsboerderij voor bewoners en toeristen een mooie uitvalsbasis om de omgeving te verkennen. Samen met de natuurorganisaties worden natuurexcursies en natuuractiviteiten georganiseerd.

De Stadsboerderij maken we graag samen met u!
Interesse om een handje mee te helpen of ideeën in te brengen?   Neem contact op.