Groene revolutie Zeeuwse Schoolpleinen

 

Buiten zijn en buiten leren in een natuurlijke omgeving stimuleert de ontwikkeling van zintuigen, creativiteit en de motorische, cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. Dit zijn basisbehoeften voor de gezonde ontwikkeling van onze Zeeuwse jeugd. Daarom is volgens ons een (be)leefwereld waarin contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is noodzakelijk! Schoolpleinen of groene plekken aangrenzend aan de school spelen daarbij een sleutelrol.

 

Schoolpleinen als groene speel- en leerplekken waar je de Zeeuwse Natuur ontdekt

Veel schoolpleinen zijn opvallend leeg en versteend. Verwonderlijk, omdat een schoolplein een belangrijke plek inneemt in het leven van alle kinderen. Uit onderzoek blijkt ook dat 43% van de kinderen het schoolplein in hun buurt saai vindt. En daar is wat aan te doen. Groene schoolpleinen bieden aan de ene kant een plek waar kinderen hun creativiteit kwijt kunnen en gevarieerder spelen, en aan de andere kant ook een buitenlokaal dat leerkrachten kunnen gebruiken voor het dagelijkse onderwijs.

 

Steeds meer scholen in Zeeland leggen een groene speelplaats aan. Een groene buitenruimte met speelobjecten van natuurlijke elementen, zoals stapstenen, boomstammen, een klimboom, wilgentenen hut of met een moestuin. Een speelterrein met eindeloze mogelijkheden om te klauteren, rauzen of zomaar rustig te genieten of de natuur te ontdekken.

Een dergelijke ruimte biedt kinderen veel meer uitdaging dan een plein waarop ze enkel kunnen rennen en voetballen en waar geen plek is voor rustiger spel. Kinderen spelen er gevarieerder en creatiever en vervelen zich niet, zo leren ervaringen van andere scholen.

 

Voor(oor)delen

Een school die overweegt een groen schoolplein aan te leggen krijgt onvermijdelijk te maken met een hoop vragen en vooroordelen. Groen spelen zorgt voor:

  • Zand in de klas
  • Rotzooi
  • Woekerend onkruid
  • Mopperende ouders
  • Vieze kleren
  • Valpartijen
  • Problemen met het onderhoud

Ja, er zal vast eens een kind een bult oplopen, net zo goed als ouders soms zullen klagen over een vieze broek. En over het onderhoud moeten goede afspraken worden gemaakt. Maar laat je niet ontmoedigen door de in eerste instantie misschien negatieve reacties. Deze nadelen wegen niet op tegen de vele voordelen van groen spelen.

 

Hoe pak je dat aan?  Kijk op: https://www.ivn.nl/groenerevolutiezeeland/de-groene-revolutie-zeeuwse-schoolpleinen. Of neem contact op met het NME Centrum.