ZWERFAFVAL SCHOUWEN-DUIVELAND

Schoon Zeeland is een  provinciale samenwerking van alle NME-centra en vrijwel alle gemeenten om samen te zorgen voor een mooie, schone provincie. Met voorlichting, opruimacties en andere activiteiten worden de inwoners van Zeeland gestimuleerd om samen te zorgen voor een schone openbare ruimte. Voor het onderwijs is er een aantal gastlessen ontwikkeld en een team van vrijwilligers is speciaal getraind om deze gastlessen te geven. De Gemeente Schouwen Duiveland heeft het NME Centrum opdracht gegeven het project op Schouwen-Duiveland uit te voeren voor verschillende doelgroepen.

Voor basisonderwijs 

Gastlessen over plastic soep

Vissen zwemmend tussen plastic, zeezoogdieren verstrikt in ons afval en meeuwen vol met rommel. Het plastic in de oceanen is een probleem dat ook bij kinderen leeft.

Namens Schoon Zeeland en de Lionsclub Schouwen-Duiveland kun je je klas (vanaf groep 4) aanmelden voor een gratis gastles “Plasticsoep” uit het lespakket van de Plastic Soup Foundation.

Les 1 (1 uur)

De gastdocent legt op een heldere manier uit welke problemen er zijn en wat de kinderen er zelf aan kunnen doen.

Les 2 (1 uur)

De kinderen steken de handen uit de mouwen en gaan afval rapen in de schoolomgeving. Voor materiaal zoals grijpers, hesjes, handschoenen en vuilniszakken wordt gezorgd. Het afval wordt direct opgehaald door de gemeente.

Na afloop van de gastles en de opruimactie krijg je het lespakket met daarin opdrachtkaarten, posters, een boek, kranten voor in de klas en verschillende materialen. Zo kun je op een eenvoudige manier nog verder aan de slag met “Plasticsoep”.
De opzet van het lespakket van de Plastic Soup Foundation is educatief en interactief. Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe digitale presentatie én de kinderen gaan aan de slag met het in beeld brengen van het gevonden afval tijdens de opruimactie. Bij aanmelding ontvang je meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat.

Aanmelden kan via de mail naar: terry.bom@nmesd.nl.
Wij nemen dan contact op om een datum af te spreken.

 

Jutbak adoptie

Een jutbak is een stalen kist die dienst doet als verzamelbak van aangespoeld afval langs dijken en stranden van de Noordzee. De jutbak is een initiatief van ‘Doe mee, verlos de zee!’ en wil mensen inspireren, enthousiasmeren en mobiliseren om samen de kust schoon te houden. Ook langs de Oosterschelde zijn 12 jutbakken geplaatst. Basisscholen kunnen een jutbak adopteren. Basisschool ’t Staepel of’ uit Renesse, ‘De Meerpaal’ uit Bruinisse en ‘Binnen de Veste’ uit Zierikzee hebben de eerste jutbakken in gebruik genomen. Wanneer een basisschool een jutbak adopteert krijgt de klas een introductie les over zwerfafval en plastic soep. De leerlingen mogen hun jutbak mooi versieren en houden een opruimactie om hem te vullen. Leerlingen worden zich op die manier bewust van de hoeveelheid zwerfafval en het belang om zwerfafval op te ruimen. Daarnaast worden voorbijgangers gestimuleerd om aangespoeld afval weg te gooien in de mooi versierde jutbak.

Voor Voortgezet en hoger Onderwijs 

Snoeproute & Razende Recycleshow – Pieter Zeeman

‘Snoeproutes in kaart’ is een compleet lesprogramma over zwerfafval, voor het voorgezet onderwijs. Een snoeproute is de route die een leerling aflegt van huis naar school en vice versa, inclusief de route naar de supermarkt en snackbar tijdens en na schooltijd. Het zijn de loop- en fietsroutes maar ook de routes van en naar het busstation. Deze routes zijn vaak sterkt vervuild met zwerfafval. Eén keer per jaar inventariseren de brugklassers van Pieter Zeeman de zogenaamde snoeproutes van en naar school. Op deze dag komt ook het team van de Razende Recycle Race naar Zierikzee. Samen met de leerlingen van Pieter Zeeman houden ze een spannende afvalrace.

Projecten met Hogeschool Zeeland

Elk jaar gaan enkele studenten van de Hogeschool Zeeland in Vlissingen met zwerfafval aan de slag in opdracht van het NME Centrum. Zij worden aangezet om na te denken over aansprekende manieren om het zwerfafvalprobleem aan te pakken, waarmee ook hun eigen bewustwording wordt vergroot.

Zo gingen de studenten in 2016 aan de slag om zelf een ontwerp te maken van een ‘pratende’ afvalbak. De bedoeling van de pratende afvalbak is dat deze mensen aanspreekt en stimuleert om hun afval in de bak te gooien. De opruimers worden beloond met een leuk muziekje, een stem of geluid. De ontwerpen werden gepresenteerd in het Gemeentehuis en een deskundige jury koos 2 modellen uit die in productie zijn genomen door Hanse Staalbouw.

In 2017 kregen de studenten de opdracht om een communicatiemiddel voor de campagne tegen zwerfafval op Schouwen-Duiveland te ontwerpen.  Het winnende team mag een dagje meelopen bij communicatiebureau Life Design, waar ze het ontwerp gaan aanscherpen tot een printbare versie.

Outward Bound

In het kader van Schoon Zeeland wordt al enkele jaren een strandprogramma uitgevoerd voor Outward Bound Nederland. De natuur is een onlosmakelijk element van het lesprogramma van Outward Bound Nederland.  Outward Bound zet zich in voor jongeren en jongvolwassenen die een stap verder willen komen in hun leven. Daarvoor nemen de begeleiders van Outward Bound de deelnemers mee de natuur in, waar ze hen onderdompelen in avontuurlijke en uitdagende programma’s.  Al lerend doen ze waardevolle 21ste eeuw vaardigheden op die ze goed kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Een strandschoonmaak is een belangrijk onderdeel van de programma’s. De deelnemers verzamelen niet alleen afval van het strand, maar leren ook over de ecologische impact van afval en plastic op het milieu. Outward Bound Nederland heeft een samenwerkingsverband met Schoon Zeeland om deze strandschoonmaakacties te organiseren, het milieubewust zijn van deelnemers te vergroten en de natuur schoon te maken en te houden.

In stad en dorp

Voorlichting Dorpsraden

Alle dorpsraden die hulp willen bij het aanpakken van het zwerfafval in hun omgeving kunnen een gastspreker uitnodigen om voorlichting te geven over zwerfafval tijdens een dorpsraadvergadering . Aan de hand van een presentatie worden de nadelen en gevaren van zwerfafval duidelijk gemaakt. Ook worden de mogelijkheden besproken om hier samen met de inwoners iets aan te doen. Eén van die mogelijkheden is om met het hele dorp een opruimactie te organiseren. De gastspreker vertelt hoe zo’n opruimactie eruit kan zien en welke ondersteuning het NME Centrum kan bieden. Voor elke schoonmaakactie in wijk of dorp is € 75 beschikbaar, voor bijvoorbeeld koffie. Een opruimactie is daarom niet alleen nuttig, maar ook educatief en gezellig.

Poortambacht Zwerfafvalvrij

In samenwerking met Hart van Poortambacht, Zeeuwland, Kinderboerderij De Punt en twee basisscholen worden er activiteiten ontwikkeld om het zwerfafval in de wijk Poortambacht in Zierikzee te bestrijden. Zo hebben leerlingen van ’t Kofschip en de Jan Wouter van den Doelschool, samen met theatergroep Lawine een afvalquiz samengesteld. De opzet van de afvalquiz is bewoners bewust maken van de gevolgen van zwerfafval en ze stimuleren om hun afval op te ruimen.

Op strand en dijk

Schone jongens en meiden

Elke zomervakantie trekt een campagneteam van 4 jongeren met een jutkar langs het strand van schouwen-Duiveland, om afval in te zamelen en jong en oud te wijzen op het belang van schone stranden. Ze spreken strandbezoekers op een positieve manier aan en stimuleren de badgasten om hun afval netjes in de afbakken te gooien. De boodschap luidt: samen houden we Zeeland mooi! Wie zijn afval zelf naar de jutkar brengt, kan rekenen op een beloning in de vorm van een liedje of gedicht.

Schone Scheldedag

Jaarlijks wordt in maart de Schone Schelde dag georganiseerd. Op de Schone Schelde dag, worden er in heel Zeeland langs de Ooster- en Westerschelde opruimacties georganiseerd. De meest vervuilde locaties worden in kaart gebracht. Op Schouwen-Duiveland worden  opruimacties gehouden op de strandjes bij De Schelphoek en bij Ouwerkerk. Het programma start met koffie of thee, het uitdelen van de materialen en na afloop wordt het verzamelde afval door de Gemeente opgehaald.

 

 

Het eerste Repair Café op Schouwen-Duiveland van start in Zierikzee.

Het Repair Café in Zierikzee is gratis toegankelijk. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café voeren ze samen met een deskundige de reparatie uit. Wie niets heeft om te repareren, is welkom voor een kop koffie of thee of helpt bij een reparatie van iemand anders.
Het Repair Café wordt gehouden op Kinderboerderij De Punt in de wijk Poortambacht. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Zowel kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen als speelgoed kunnen worden gerepareerd. Er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen.

Het Repair Café is elke tweede zaterdag van de maand geopend van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Meer informatie nodig?
Kijk op de website: www.repaircafe.org
www.repaircafe.hartvanpoortambacht.nl

Of je aanmelden als vrijwilliger?
Mail naar: repaircafe@hartvanpoortambacht.nl

Belangrijke adressen voor meer informatie:

– NME Centrum: www.nmeschouwenduiveland.nl
– Gemeente: www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Wonen_en_Omgeving/Schoon_Zeeland
– Schoon Zeeland: www.schoonzeeland.nl
– Draaiboek opruimactie: https://www.nederlandschoon.nl/wat-kan-jij-doen/opschoonactie-organiseren.
– Nederland Schoon: www.nederlandschoon.nl
– Supporter van schoon: www.supportervanschoon.nl
– Waste Bag Challenge: www.facebook.com/wastebagchallengeschouwenduiveland
– Doe mee verlos de Zee: www.facebook.com/doe-mee-verlos-de-zee-schouwen-duiveland