De Grote Plantenjacht is een nieuw digitaal lesproject over biodiversiteit.  Het bestaat uit een uitdagend en praktisch lespakket voor groep 5 tot en met 8 van het basisonderwijs. Leerlingen onderzoeken de biodiversiteit rondom de school: ze onderzoeken de gelijkenis en verschillen tussen planten en dieren, ze verzamelen & bestuderen natuurschatten en ze maken een actieplan om de biodiversiteit rond de school te vergroten.  Dit plan kan je samen met de leerlingen daadwerkelijk uitvoeren.

Iedere school in heel Nederland kan meedoen. Na het aanmelden op de website www.eco-schools.nl/de-grote-plantenjacht ontvangen scholen een code om in te loggen om de lesmaterialen te kunnen downloaden.

Bekijk voor meer informatie over de lessen de informatiefolder en een preview van de lessen.